نداشتن ها ...

فقر ، همه جا سر می کشد

فقر ، گرسنگی نیست

فقر ، عریانی  هم  نیست

فقر ،  گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میکند

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست  طلا و غذا نیست

فقر ، ذهن ها را مبتلا میکند

فقر ، بشکه های نفت را در عربستان ، تا  ته  سر میکشد

فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند 

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند 

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود

فقر ،  همه جا سر می کشد

 

                    فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..      

             فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است

/ 4 نظر / 13 بازدید
محسن از دنیای دوست داشتنی

این پست عکس نداشت. ادامه مطلب هم نداشت.لینک دانلود آهنگ پیشنهادی هم نداشت[خرخون] احتمال میدم که موقه نوشتنش علیرضا خان وقط نداشته[هیپنوتیزم] ولی در همین چند خط خیلی چیزا ها داشت....که خیلیا ندارن[افسوس]

حبیب

[گل][گل][گل][گل] با کعبه دلها آپم [گل][گل][گل][گل]

حبیب

مرسی اومدی عزیزم [گل][گل][گل]