پرواز را به خاطر بسپار

چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم خدا به موقع می رسه فقط به این معتقدم * من یک روح فقیرم

بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
16 پست
مرداد 88
23 پست
تیر 88
43 پست